Krefeld Cardiologie TAVI

N.a.v. de TAVI-operatie van mijn moeder.

Sinds september 2016 is mijn moeder voor diverse onderzoeken in Nederland in het ziekenhuis geweest ter voorbereiding op een Tavi-operatie ter verkrijging van een nieuwe hartklep via de lies. Om hiervoor in aanmerking te komen moest ze aan een aantal voorwaarden voldoen: onderzoeken ondergaan dus. Dit heeft een hele tijd in beslag genomen, onderzoek hier, onderzoek daar met grote tussenpozen. Half december blijkt dat ze behoorlijk wat vocht achter de longen heeft ten gevolge van de lekkende hartklep. We gaan dus alvast informeren naar de wachttijden en de mogelijkheden elders. Via het zorgloket Duitsland kom ik bij Ans van Haperen terecht. Een verhelderend gesprek, zonder eerst 5 x in de 'wachtstand' gezet te worden. Ans legt me duidelijk uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Binnen 3 weken geholpen!

Mijn moeder wordt steeds vermoeider en lustelozer. 9 jan 2017 krijgt ze te horen dat ze in aanmerking komt voor de operatie en wordt daarvoor op de wachtlijst geplaatst in Eindhoven. De 'spoedspoed-lijst' waarop 70 mensen staan..., wachttijd vanaf 22 weken. We besluiten het dossier op te vragen en in te sturen naar zorgloket Duitsland alwaar vervolgens de contacten worden gelegd met het ziekenhuis in Duitsland.
Binnen 2 weken..., krijgen we een telefoontje vanuit het Helios ziekenhuis in Krefeld, opname zonder consult vooraf over een week. We staan paf.....
Moeder had het er wel moeilijk mee om naar 'het buitenland' te gaan voor een operatie, begrijpelijk als je 87 bent en de taal niet voldoende beheerst. We hebben haar ervan kunnen overtuigen dat ons dit echt beter leek en ze was het daar snel mee eens.

Op 2 febr. werden we hartelijk ontvangen in Krefeld door Ingrid, de Nederlands sprekende begeleidster van patiënten als mijn moeder. We konden haar ten alle tijden raadplegen indien nodig. In twee dagen tijd zijn alle onderzoeken gedaan, is de nieuwe hartklep ingemeten en besteld...., ongelofelijk, alles op uur en tijd.
We zijn vol lof over de zorg in het ziekenhuis, de begeleiding, de rust maar vooral de communicatie, de helderheid waarmee eenieder alles uitlegt. Ook de communicatie tussen de behandelaars aldaar, teamwork wat ik 'thuis' miste.

Eerder aan de beurt kunnen zijn: niemand wees ons erop

Moeder heeft de operatie voor het hart goed doorstaan, het probleem bleek de 2 en een halve liter vocht te zijn die inmiddels achter haar long zat ... 'alles mitgebracht aus Holland' zei de arts veelbetekenend. Middels een drain is het vocht inmiddels weggehaald en kan moeder herstellen. Alles bij elkaar is het na 9 januari zó vlug gegaan dat we het nog bijna niet kunnen geloven. Zonder tussenkomst en advies van met name Ans van het zorgloket weet ik niet hoe het zou zijn gegaan. Wij zijn er blij mee. Blijf het onvoorstelbaar vinden dat we hier door niemand op de mogelijkheden, van eerder geholpen kunnen worden in het buitenland, gewezen zijn.., niet door de huisarts, niet door de behandelende specialisten en niet door de zorgverzekeraar.

Allen, Ans van het zorgloket, Ingrid van international office Krefeld, verplegend en ander personeel van Afd  A1A1, behandelend cardioloog, longarts en aanverwanten Helios Krefeld ..., hartstikke bedankt voor jullie inzet en 'warme' zorgen.

Tonny de Brouwer
Dochter patiënt.

Foto: mevr. de Brouwer en Ingrid in Krefeld

fullsizerender

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Neurochirurgie - Brughoektumoroperatie "Ik werd binnen een week geholpen" (Niels P.) Helios Klinikum Krefeld