Malleopexie

Malleopexie: het plaatsen van een prothese van de hamer, een van de gehoorbeentjes.

Malleopexie bij gehoorverlies

Er zijn twee soorten gehoorverlies: binnenoorverlies en geleidingsverlies.

  • bij een binnenoorgehoorverlies (perceptieverlies/zintuigverlies) is er schade opgetreden van het slakkenhuis. Een dergelijke beschadiging is onherroepelijk.
  • het geleidingsgehoorverlies (meestal middenoorverlies) wordt veroorzaakt door een onvoldoende overdracht van het geluid vanaf de gehoorgang naar het slakkenhuis. De afwijkingen zijn dan in de gehoorgang, het trommelvlies en / of in het middenoor gelegen.
    Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld: verstopping van de gehoorgang door oorsmeer, een gaatje (perforatie) in het trommelvlies of onderbreking van de gehoorbeenketen.
    De KNO-arts kan in dergelijke gevallen via de gehoorgang het middenoor onder microscopisch zicht benaderen en microreconstructies maken ter overbrugging van het defect in de gehoorbeenketen. Er kan b.v. een nieuwe verbinding worden gemaakt tussen het stijgbeugelkopje en de hamersteel of tussen de voetplaat van de stijgbeugel en de hamersteel (in geval van een deels verdwenen aambeeld en stijgbeugel). Voor deze reconstructie / overbrugging worden veelal kunstmaterialen gebruikt en soms eigen botweefsel van de patiënt.

Meer informatie en patiëntervaringen

Direct zoeken
Verzenden »
Ervaringen van patiënten
Orthopaedie - Knieprothese "2 nieuwe knieën" (Dhr. Hilarius) Endocenter en St. Elisabethkrankenhaus Damme